Translatica, kierunek angielsko-polski

patter rzeczownik;
tupot;
paplanie;
stukot;
gwara;
paplanina potoczne, nieoficjalne;
żargon;
kapanie;
tupanie;
stuk;
gadanina;
trajkot;
stukanie;
stukowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich