Translatica, kierunek polsko-angielski
ewidentny przymiotnik;
evident książkowe, oficjalne;
obvious książkowe, oficjalne;
palpable;
clear;
patent;
manifest;
clearly;
visible;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich