Translatica, kierunek angielsko-polski
obvious przymiotnik;
oczywisty techniczny;
ewidentny książkowe, oficjalne;
jasny techniczny;
widoczny;
jawny;
wyraźny;
rażący;
oczywiste;
naturalny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich