Translatica, kierunek polsko-angielski
elokwencja rzeczownik, rodzaj żeński;
eloquence książkowe, oficjalne;
oratory;
facundity;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich