Translatica, kierunek polsko-angielski
egzekutywa rzeczownik, rodzaj żeński;
executive ang. amerykańska;
the executive polityka;
enforcement prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich