Translatica, kierunek angielsko-polski
executive rzeczownik;
egzekutywa ang. amerykańska;
kierownik;
dyrektor;
władza wykonawcza administracja, ang. amerykańska;
egzekutor techniczny;
zarząd;
menadżer;
wykonawca;
pracownik wyższego szczebla finanse, prawo;
zarządca;
dyrekcja;
menedżer;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich