Translatica, kierunek polsko-angielski
dokonywać inspekcji czasownik, aspekt niedokonany;
visit;
audit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich