Translatica, kierunek polsko-angielski
czasopismo rzeczownik, rodzaj nijaki;
magazine dziennikarstwo;
periodical techniczny;
journal;
magazines;
paper;
review;
newspaper;
revue;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich