Translatica, kierunek polsko-angielski
chronić czasownik, aspekt niedokonany;
protect ekologia;
safeguard informatyka;
guard;
shelter;
preserve;
prevent;
conserve;
screen;
shield;
enshrine biologia, przenośne;
save;
fence;
secure;
cover;
keep safe;
insulate przenośne;
guarded;
harbour;
cushion przenośne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich