Translatica, kierunek polsko-angielski
buntować czasownik, aspekt niedokonany;
rebel;
revolt;
stir up;
protest;
mutiny;
rise;
rouse;
mutiny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich