uzależniony
Słownik polsko-angielski PWN
uzależniony przym. addicted
uzależnić — uzależniać cz.
uzależnić coś od czegoś to make sth conditional on sth
uzależnić się od czegoś to get addicted to sth
uzależnić się od kogoś to be(come) dependent on sb
uzależnienie n. (od alkoholu) addiction; (od osoby) dependence
Translatica, kierunek polsko-angielski
uzależniony przymiotnik;
addicted medycyna;
dependent medycyna;
hooked;
subject;
uzależniony rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
addict;
subject prawo;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „uzależniony” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
uzależniony przymiotnik;
abhängig medycyna;
süchtig medycyna;
uzależniony rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
Słownik polsko-włoski PWN
uzależniony adj condizionato
być uzależnionym od kogoś dipendere da qu
uzależnienie n dipendenza f (od alkoholu – dall’alcol)

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich