tak
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
tak
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
tak
spójnik
, so
tak
wykrzyknienie
, yep
, yup
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
tak
przysłówek
, ja
, wie
Podobne hasła w języku polskim:
tak
spójnik
tak a tak

Materiały gramatyczne

[infml] Sorry not to have written earlier.
Przepraszam, że tak długo nie pisałem.

I’m sorry you’ve had to wait such a long time for any sign of life.
Przepraszam, że musiałeś tak długo czekać na znak życia ode mnie.

I must apologize for the delay in replying to your letter.
Chciałbym przeprosić, że tak długo nie odpowiadałem na list.

I must apologize for being so late with these birthday wishes.
Chciałbym przeprosić, że tak długo zwlekałem ze złożeniem życzeń.

...and what have you.
I tak dalej.

I object to the way he looks at me.
Wypraszam sobie, aby tak na mnie patrzył.

dziad
nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku, dziadek się śmiał i tak samo miał
≈ you’ll be laughing on the other side of your face when the same thing happens to you
jak
jak ty komu, tak on tobie
you get what you deserve
kraj
tak krawiec kraje, jak (mu) materii staje
cut your coat according to your cloth

His reaction to the proposal was quite unexpected.
Nikt się nie spodziewał, że tak zareaguje na tę propozycję.

You have (got) to do as I say, there are no two ways about it.
[infml] Musisz zrobić tak, jak mówię, bez dwóch zdań.

po
jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz
you’ve made your bed, so you must lie in it

Do you think she really intended to encourage him? – Yes, she had every intention of leading him on.
Czy sądzisz, że naprawdę chciała go skokietować? — Tak, miała (szczery) zamiar go uwieść.

Please could you give me a ring on Thursday?
Czy mógłbyś zadzwonić do mnie we czwartek?

Would you be so kind as to telephone me on Thursday?
Czy byłbyś tak dobry i zadzwonił do mnie we czwartek?

[infml] You might care to visit your uncle.
[infml] Pewnie zechcesz odwiedzić wuja.

[infml] How about going to see your uncle while you are here?
[infml] A gdybyś tak przy okazji odwiedził wuja?

That’s how it goes, that’s the way it goes.
Tak to już jest.
wi
jak cię widzą, tak cię piszą
fine feathers make fine birds
Słownik języka polskiego
Zobacz „tak” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich