pozostały
Słownik polsko-angielski PWN
pozostały przym. remaining
Translatica, kierunek polsko-angielski
pozostały przymiotnik;
residual;
remaining;
left;
leftover;
other;
odd;
extant;
left-over;
survivor;
residuary;
remain;
remainder;
pozostały dokument wewnętrzny rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → other internal document
pozostały konkurent rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy; → remaining competitor

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „pozostały” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Słownik polsko-niemiecki PWN
pozostawać bleiben
pozostać przy życiu am Leben bleiben
pozostawać bez środków do życia ohne Mittel dastehen
szkol pozostać na drugi rok sitzen bleiben
(w liście) pozostaję z poważaniem zeichne ich hochachtungsvoll
neutralny
(bezstronny) neutral
(bezpartyjny) parteilos
neutralna postawa neutrales Verhalten
zachować się neutralnie w konflikcie sich im Konflikt neutral verhalten
nie pozostać neutralnym nicht neutral bleiben
stanowisko n
Stellung f, Posten m
stanowisko kierownicze Führungsposition f
kobiety na stanowiskach kierowniczych Frauen in den Führungspositionen
pozostać na (swym) stanowisku im Amt bleiben
zajmować wysokie stanowisko eine hohe Position einnehmen
(punkt widzenia) Standpunkt m
reprezentować stanowisko den Standpunkt vertreten
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
pozostały przymiotnik;
Reste;
Rest;
geblieben;
pozostały przymiotnik;
übrig;
restlich;
sonstig;
vorig;
pozostały członek rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
Słownik polsko-włoski PWN
pozostały adj rimanente, rimasto
pozostali przy życiu i superstiti
Słownik polsko-rosyjski PWN
pozostały остальной
pozostać
1 остаться
2 (zachować się, np. w pamięci) сохраниться у кого-н.
pozostać w tyle za kimś отстать от кого-н.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich