stanowisko

Słownik polsko-niemiecki PWN

stanowisko n
Stellung f, Posten m
stanowisko kierownicze Führungsposition f
kobiety na stanowiskach kierowniczych Frauen in den Führungspositionen
pozostać na (swym) stanowisku im Amt bleiben
zajmować wysokie stanowisko eine hohe Position einnehmen
(punkt widzenia) Standpunkt m
reprezentować stanowisko den Standpunkt vertreten
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich