uwzględniać
Słownik polsko-włoski PWN
uwzględniać, uwzględnić v considerare, prendere in considerazione (coś – qc)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich