brać pod uwagę
Słownik polsko-włoski PWN
wziąć, brać v
prendere (coś – qc), pot pigliare
wziąć coś do ręki prendere qc in mano
wziąć taksówkę prendere un taxi
wziąć kąpiel/prysznic fare il bagno/la doccia
wziąć lekarstwo prendere una medicina
(w wyrażeniach)
wziąć przykład z kogoś prendere esempio da qu
wziąć udział w czymś prendere parte a qc
wziąć coś pod uwagę prendere in considerazione qc
, wziąć się mettersi (do czegoś – a qc)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich