tak samo
Słownik polsko-włoski PWN
tak adv
(potwierdzenie) sì
tak czy nie? sì o no?
(tak bardzo) talmente, tanto
tak się nachodziłem ho camminato tanto
tak drogo! così caro!
(sposób) così
to się robi tak si fa così
(w porównaniu)tak..., jak tanto... quanto, così... come
(w zdaniach wynikowych)tak (bardzo)..., że... così...che...
(w wyrażeniach)
tak samo nello stesso modo
tak sobie così così
tak, że (skutek) sicché
tak, że nie senza che (+ tryb łączący)
sam adj
(samotny) solo
sam na sam a quattr’occhi
ten sam lo stesso
ciągle ten sam sempre il solito
ciągle tak samo sempre uguale
ciągle to samo! è la solita routine!
to nie to samo non è lo stesso
(dla podkreślenia)
ja sam io stesso
na samym końcu alla fine
w samą porę a proposito
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich