jednakowo
Słownik polsko-włoski PWN
jednakowo adv ugualmente, alla pari
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich