prawie
Słownik polsko-włoski PWN
prawie adv quasi, pressappoco
prawo2 n
(normy) legge f, diritto m
prawo pracy legislazione del lavoro
zgodnie z prawem a norma di legge
(nauka) diritto m, giurisprudenza f
(uprawnienie) diritto m
prawo do pracy diritto al lavoro
prawa obywatelskie diritti civili
mieć prawo do czegoś avere il diritto a qc
(dokument)prawo jazdy patente f
fiz, mat principio m, legge f
prawo1 n
w prawo a destra
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich