mało

Słownik polsko-włoski PWN

mało adv
poco
mało zostało è rimasto poco
(+ rzeczownik)mało osób poche persone
(+ przymiotnik)mało ważny poco importante
mało wart di poco valore, poco buono
(+ czasownik)mało je/śpi mangia/dorme poco
(w wyrażeniach)
mało kto wie pochi sanno che...
jakby było mało! come se non bastasse!
o mało co per poco
mniej adv meno
mniej silny ode mnie meno forte di me
mniej ludzi meno gente
mniej więcej più o meno, circa
ma mniej więcej 40 lat ha sui quarant’anni
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich