inaczej

Słownik polsko-rosyjski PWN

inaczej
1 иначе
2 (czyli) или
bo inaczej (w przeciwnym razie) а то
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich