rzecz
Słownik polsko-niemiecki PWN
rzecz f
Ding n
(sprawa) Sache f
do rzeczy zur Sache
rzecz godna widzenia Sehenswürdigkeit f
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
rzecz rzeczownik, rodzaj żeński;
Sache;
Ding;
Aufgabe;
Zeug;
Tatsache;
Ding;
Problem;
Teil;
Chose;
Anliegen;
Etwas;
Punkt;
Thematik;
Sachen;
Kluft;
Affäre;
Dings;
Chose;
Zeug;
Sache;
rzecz przymiotnik;
Thema;
Betreff;
stofflich;
lieben;
materiell;
rzecz administracyjna rzeczownik, rodzaj żeński;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich