cel
Słownik polsko-niemiecki PWN
cel m
Ziel n
Zweck m
zmierzać do celu ein Ziel verfolgen
w jakim celu 〈po co〉? zu welchem Zweck?
jakiemu celowi 〈czemu〉 to służy? welchem Zweck dient das?
w celu 〈celem〉 poprawy 〈wykorzystania〉... zwecks Verbesserung 〈Ausnutzug〉...
zmierzać do określonych 〈niejednoznacznych〉 celów eindeutige 〈mehrdeutige〉 Ziele verfolgen
woj Ziel n, Zielpunkt m
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
CEL rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy, nieodmienny;
Zielpunkt;
cel przymiotnik;
Zweck;
cel czasownik;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich