niepokoić

Słownik polsko-angielski PWN

niepokoić cz. (wywoływać niepokój) to worry; (zakłócać spokój) to bother
niepokoić się o kogoś/coś to worry about sb/sth
niepokój m. anxiety
Słownik języka polskiego
Zobacz „niepokoić” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich