klepać

Słownik polsko-angielski PWN

klepnąć — klepać cz. to pat

Translatica, kierunek polsko-angielski

klepać czasownik, aspekt niedokonany;
slap;
pat;
clap;
hammer;
tap;
prattle potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
beat ang. amerykańska;
stamp;
chase;
dress;
patter;
clap;
blab;
chatter;
klepać biedę czasownik, aspekt niedokonany; → live from hand to mouth
klepać po grzbiecie czasownik, aspekt niedokonany; → pat on the back

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich