iść w ślady

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...i pobudzi innych inwestorów do partycypowania w małych sumach inwestycji, gdy będą one mogły
iść w ślad
za funduszem dedykowanym dla tego sektora, w przeciwieństwie do okazyjnego inwestowania o

...and will stimulate other investors to participate in small investment amounts where they can
follow
a fund that is dedicated to this sector, as opposed to investing opportunistically from time
Stowarzyszenie uważa, iż proponowany program ECF stanowić będzie cenne źródło finansowania przedsiębiorstw poszukujących stosunkowo skromnej sumy kapitału własnego i pobudzi innych inwestorów do partycypowania w małych sumach inwestycji, gdy będą one mogły
iść w ślad
za funduszem dedykowanym dla tego sektora, w przeciwieństwie do okazyjnego inwestowania od czasu do czasu.

The Institute believes that the proposed ECF scheme will provide a valuable source of finance for businesses seeking a relatively modest amount of equity capital and will stimulate other investors to participate in small investment amounts where they can
follow
a fund that is dedicated to this sector, as opposed to investing opportunistically from time to time.

Jest to ilustracja
idąca w ślad
za stwierdzeniem KLM, że działania Transavii i Martinair są „w dużym stopniu komplementarne”.

It is an illustration
following
the KLM's statement that Transavia's and Martinair's activities are ‘to a large extent complementary’.
Jest to ilustracja
idąca w ślad
za stwierdzeniem KLM, że działania Transavii i Martinair są „w dużym stopniu komplementarne”.

It is an illustration
following
the KLM's statement that Transavia's and Martinair's activities are ‘to a large extent complementary’.

Te priorytety
idą w ślad
za konkluzjami z posiedzenia Rady Europejskiej w Sztokholmie w dniach 23–24 marca 2001 r. dotyczącego rozwoju infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania rynku energii.

Those priorities reflect the conclusions of the Stockholm European Council of 23 and 24 March 2001 concerning the development of the infrastructure needed for the operation of the energy market.
Te priorytety
idą w ślad
za konkluzjami z posiedzenia Rady Europejskiej w Sztokholmie w dniach 23–24 marca 2001 r. dotyczącego rozwoju infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania rynku energii.

Those priorities reflect the conclusions of the Stockholm European Council of 23 and 24 March 2001 concerning the development of the infrastructure needed for the operation of the energy market.


Słownik języka polskiego
Zobacz „iść w ślady” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich