iść spać

Słownik polsko-angielski PWN

spać cz. to sleep
iść spać to go to bed
chcieć cz. to want
chcę iść do kina I want to go to the cinema
chcę/chciałabym cię o coś prosić I want/I’d like to ask you a favour
chcieć dobrze to mean well
chce mi się spać I feel sleepy
nie chciało mu się he didn’t feel like it
móc cz. (być w stanie)
móc coś zrobić to be able to do sth
jeśli będę mogła, zadzwonię I’ll call you if I can
w nocy nie mogłam spać I couldn’t sleep during the night; (mieć prawo)
„mamo, mogę iść na podwórko?” – „możesz” ‘Mum, can I go outside?’ – ‘yes, you can’; (w prośbach)
możesz mi podać widelec? can you pass me a fork?; (w pytaniach)
kto/co to może być? who/what can that be?; (w propozycjach, życzeniach)
mogłeś mu o tym nie mówić you didn’t have to tell him about it
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
iść spać
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
iść
spać
Słownik języka polskiego
Zobacz „iść spać” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich