kłaść się

Słownik polsko-angielski PWN

kłaść cz. to put; to lay (podłogę, dach)
kłaść się spać to go to bed

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...otrzymuje pomoc w co najmniej jednej z następujących czynności: samodzielnym spożywaniu posiłków,
kładzeniu się
do łóżka i wstawaniu lub siadaniu na krześle i wstawaniu, ubieraniu i rozbieraniu...

Usually receiving help with one or more self-care activities: feeding yourself, getting in and out of a bed or chair, dressing and undressing, using toilets, bathing or showering
Zwykle otrzymuje pomoc w co najmniej jednej z następujących czynności: samodzielnym spożywaniu posiłków,
kładzeniu się
do łóżka i wstawaniu lub siadaniu na krześle i wstawaniu, ubieraniu i rozbieraniu się, korzystaniu z toalety, braniu kąpieli lub prysznica

Usually receiving help with one or more self-care activities: feeding yourself, getting in and out of a bed or chair, dressing and undressing, using toilets, bathing or showering

...więcej pomocy w co najmniej jednej z następujących czynności: samodzielnym spożywaniu posiłków,
kładzeniu się
do łóżka i wstawaniu lub siadaniu na krześle i wstawaniu, ubieraniu i rozbieraniu się,

Need to receive help or more help with one or more self-care activities: feeding yourself, getting in and out of a bed or chair, dressing and undressing, using toilets, bathing or showering
Potrzebuje pomocy lub więcej pomocy w co najmniej jednej z następujących czynności: samodzielnym spożywaniu posiłków,
kładzeniu się
do łóżka i wstawaniu lub siadaniu na krześle i wstawaniu, ubieraniu i rozbieraniu się, korzystaniu z toalety, braniu kąpieli lub prysznica

Need to receive help or more help with one or more self-care activities: feeding yourself, getting in and out of a bed or chair, dressing and undressing, using toilets, bathing or showering

Trudności z
kładzeniem się
do łóżka i wstawaniem lub siadaniem na krześle i wstawaniem

Difficulty in getting in and out of a bed or chair
Trudności z
kładzeniem się
do łóżka i wstawaniem lub siadaniem na krześle i wstawaniem

Difficulty in getting in and out of a bed or chair


Słownik języka polskiego
Zobacz „kłaść się” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich