gruzełek

Translatica, kierunek polsko-angielski

gruzełek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
crumb;
nub;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich