bryła

Słownik polsko-angielski PWN

bryła ż. lump; MAT solid
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
bryła
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
bryła koksowa
bryła węgla

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Grupa eksporterów twierdzi, że dokonują oni przywozu
brył
krzemu o bardzo niskiej jakości w workach z ChRL.

The Group of exporters alleged that they import silicon
lumps
of very low quality in bags from the PRC.
Grupa eksporterów twierdzi, że dokonują oni przywozu
brył
krzemu o bardzo niskiej jakości w workach z ChRL.

The Group of exporters alleged that they import silicon
lumps
of very low quality in bags from the PRC.

...informacji, uzyskanych w szczególności od producentów z Unii, aby usunąć zanieczyszczenia z
brył
krzemu konieczne jest albo kruszenie, a następnie obróbka chemiczna albo proces stapiania.

...from producers in the Union, shows that in order to remove the inner impurities of the silicon
lump
, either a crushing followed by a chemical treatment or a melting process is necessary.
Ponadto według dostępnych informacji, uzyskanych w szczególności od producentów z Unii, aby usunąć zanieczyszczenia z
brył
krzemu konieczne jest albo kruszenie, a następnie obróbka chemiczna albo proces stapiania.

Furthermore, the information available, in particular from producers in the Union, shows that in order to remove the inner impurities of the silicon
lump
, either a crushing followed by a chemical treatment or a melting process is necessary.

...takie jak warstwa utleniona i pył, ale nie usuwa w szczególności głównych zanieczyszczeń wewnątrz
brył
krzemu.

...oxidation and dust, but which did not remove in particular the main impurities inside the silicon
lumps
.
Podczas weryfikacji na miejscu stwierdzono jednak, że proces ten to zwykłe bębnowanie, kruszenie i odsiewanie, które usuwa niektóre powierzchniowe zanieczyszczenia, takie jak warstwa utleniona i pył, ale nie usuwa w szczególności głównych zanieczyszczeń wewnątrz
brył
krzemu.

During the onsite verification, it was however observed that their process was a simple tumbling, sieving and crushing operation which removes some surface impurities such as oxidation and dust, but which did not remove in particular the main impurities inside the silicon
lumps
.


Słownik języka polskiego
Zobacz „bryła” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich