brawurowy

Translatica, kierunek polsko-angielski

brawurowy przymiotnik;
reckless;
daring;
rash;
bravura;
brawurowy wyczyn rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → bravura
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich