zuchwały
Słownik polsko-angielski PWN
zuchwały przym. (bezczelny) insolent; (odważny) audacious
Translatica, kierunek polsko-angielski
zuchwały przymiotnik;
audacious;
bold psychologia;
impudent;
saucy;
insolent;
brash ang. brytyjska;
cheeky ang. brytyjska, ang. amerykańska;
pert;
arrogant;
perky;
daring;
fresh;
malapert;
irreverent książkowe, oficjalne;
zuchwała kradzież rzeczownik, rodzaj żeński; → daring theft
kradzież zuchwała rzeczownik, rodzaj żeński; → aggravated larceny prawo

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich