arcydzieło

Słownik polsko-angielski PWN

arcydzieło n. masterpiece
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
arcydzieło
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
arcydzieło literatury światowej
arcydzieło polskiej literatury

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

dbałość o to, by do roku 2015 wszystkie
arcydzieła
należące do domeny publicznej były udostępnione za pośrednictwem Europeany;

ensuring that all their public domain
masterpieces
will be accessible through Europeana by 2015;
dbałość o to, by do roku 2015 wszystkie
arcydzieła
należące do domeny publicznej były udostępnione za pośrednictwem Europeany;

ensuring that all their public domain
masterpieces
will be accessible through Europeana by 2015;

...na drodze do digitalizacji całego dziedzictwa kulturowego Europy do 2025 r. Dostęp do wszystkich
arcydzieł
należących do domeny publicznej (najważniejszych dzieł oraz obiektów kulturowych i history

...getting Europe’s entire cultural heritage digitised by 2025. The availability of all public domain
masterpieces
(key cultural or historical works and objects, as determined and selected by the...
Ogólny cel polegający na zgromadzeniu 30 mln obiektów do roku 2015 jest zgodny z planem strategicznym Europeany i jest ważnym etapem na drodze do digitalizacji całego dziedzictwa kulturowego Europy do 2025 r. Dostęp do wszystkich
arcydzieł
należących do domeny publicznej (najważniejszych dzieł oraz obiektów kulturowych i historycznych, wskazanych i wybranych przez państwa członkowskie) za pośrednictwem Europeany wzbogaci zawartość portalu zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.

The overall target of 30 million objects by 2015 is in line with Europeana’s strategic plan, and a stepping stone for getting Europe’s entire cultural heritage digitised by 2025. The availability of all public domain
masterpieces
(key cultural or historical works and objects, as determined and selected by the Member States) through Europeana will enrich the content of the site, in line with the expectations of the users.

...uwagę na aspekty jakościowe, uwzględniając konieczność udostępnienia za pośrednictwem Europeany
arcydzieł
należących do domeny publicznej do końca 2015 r.

...to look also at the qualitative aspects, taking into account the need to make all public domain
masterpieces
available through Europeana by 2015.
Wszystkie państwa członkowskie powinny również zwrócić uwagę na aspekty jakościowe, uwzględniając konieczność udostępnienia za pośrednictwem Europeany
arcydzieł
należących do domeny publicznej do końca 2015 r.

All Member States are invited to look also at the qualitative aspects, taking into account the need to make all public domain
masterpieces
available through Europeana by 2015.

Słownik języka polskiego
Zobacz „arcydzieło” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich