entities

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

FRSSE (Financial Reporting Standard for Smaller Entities) – standardy sprawozdawczości finansowej dla mniejszych podmiotów
PSEs (Public Sector Entities) – jednostki sektora publicznego
PSE (Public Sector Entity) – jednostka sektora publicznego
Słownik języka polskiego
Zobacz „entities” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich