Stroke

Słownik angielsko-polski PWN

stroke [strəʊk Wymowa]
1 rz. MED udar; wylew; uderzenie; (pędzla) pociągnięcie
2 cz. pch. głaskać, gładzić
suffer [ˈsʌfər Wymowa]
1 cz. pch. (klęskę) ponosić; (głód) cierpieć
to suffer a stroke mieć wylew
2 cz. npch. cierpieć
Słownik języka polskiego
Zobacz „Stroke” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich