Translatica, kierunek polsko-angielski
udarowy przymiotnik;
stroke medycyna;
impact technika;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich