żona

Słownik polsko-angielski PWN

żona ż. wife
rozstać się — rozstawać się cz. to part
rozstać się z żoną to split up with one’s wife
zmarły
1 przym. dead
moja zmarła żona my late wife
2 zmarły m., zmarła ż. the departed; the deceased książk.
zmarli the dead
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
żona
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
żona-trofeum
żona Boba

Słownik polsko-niemiecki PWN

żona f Ehefrau, Gattin f
moja żonaa meine Frau
pojąć 〈pot wziąć〉 za żonę zur Frau nehmen
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
żona
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
żona
przymiotnik
żona-trofeum

Materiały gramatyczne

It might be a good idea to tell your wife about it.
Będzie lepiej, jeżeli powiesz o tym żonie.

It would be advisable to tell your wife about it.
Radzę Ci powiedzieć o tym żonie.

Przydatne zwroty

It might be a good idea to tell your wife about it.
Będzie lepiej, jeżeli powiesz o tym żonie.

It would be advisable to tell your wife about it.
Radzę Ci powiedzieć o tym żonie.

Słownik języka polskiego
Zobacz „żona” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich