bestimmt

Słownik niemiecko-polski PWN

bestimmt Wymowa określony, oznaczony
bestimmt! na pewno!
bestimmen Wymowa określać
für j-n bestimmen przeznaczyć dla kogoś
ich bestimme darüber ja o tym decyduję
antreffen* Wymowa zastać (j-n kogoś)
abends triffst du mich bestimmt an wieczorem zastaniesz mnie na pewno
j-n zu Hause 〈im Büro〉 antreffen zastać kogoś w domu 〈w biurze〉
Artikel Wymowa m
rodzajnik m
der bestimmte 〈unbestimmte〉 Artikel rodzajnik określony 〈nieokreślony〉
(in der Zeitung) artykuł m
handl artykuł m, towar m
Frist Wymowa f termin m
eine Frist bestimmen 〈festsetzen〉 ustalić termin
die allerletzte Frist setzen wyznaczyć ostateczny termin
die Frist ist am... abgelaufen termin upłynął z dniem...
Słownik języka polskiego
Zobacz „bestimmt” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich


E-BOOK na DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Poprawnej polszczyzny warto uczyć się przez całe życie!
Poznaj odpowiedzi językoznawców na najczęściej zadawane pytania.

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni językowej PWN

Wyślij
Dzień Języka Ojczystego – pobierz darmowy e-book!