na miejscu

Przydatne zwroty

Please see to it that you are here by 7 a.m.
Uprzejmie proszę, by był Pan na miejscu o godzinie siódmej rano.

Kindly ensure that you are here by 7 a.m.
Uprzejmie proszę, by był Pan na miejscu o godzinie siódmej rano.

It’s horses for courses.
Właściwy człowiek na właściwym miejscu.

If I were you, I would just take the money.
Na Twoim miejscu wziąłbym te pieniądze.

Ziellos hin und her gehen.
Snuć się z miejsca na miejsce.
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich