Translatica, kierunek polsko-niemiecki
ździebko przysłówek;
ein bisschen potoczne, nieoficjalne;
ein wenig potoczne, nieoficjalne;
kleines Bisschen potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich