Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zbiór rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Sammlung;
Menge;
Ernte;
Ernte;
Bestand;
Ertrag;
Datei;
Aggregat;
Satz;
Reihe;
Gruppe wojsko;
Korpus;
Service;
Sammeln;
Gemisch;
Kabinett;
Bergung;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich