Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zapotrzebowanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Bedarf ekonomia;
Anforderung ekonomia;
Nachfrage ekonomia;
Bestellung ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich