Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wycięcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Kerbe informatyka;
Einschnitt informatyka;
Aussparung informatyka;
Schneiden audiotechnika;
Βffnung;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich