Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wstrzymanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Sperre ekonomia;
Aussetzung ekonomia;
Stopp;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich