Translatica, kierunek polsko-niemiecki
warunki przymiotnik, nieodmienny;
Umstände;
schlicht;
einfach;
günstig;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich