Translatica, kierunek polsko-niemiecki
trzon rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Schaft informatyka, technika, techniczny;
Stiel botanika, medycyna, informatyka;
Kern;
Stamm;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich