Translatica, kierunek polsko-niemiecki
stosowny przymiotnik;
passend informatyka;
angebracht informatyka;
entsprechend informatyka;
schicklich informatyka;
günstig;
angemessen informatyka, techniczny;
geeignet;
opportun;
ratsam;
gemessen;
gebührend informatyka;
gemäß;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich