Translatica, kierunek polsko-niemiecki
stosować przepisy czasownik, aspekt niedokonany;
verwenden;
anwenden;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich