Translatica, kierunek polsko-niemiecki
sprzęt rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Hardware;
Gerät;
Geschirr;
Ernte;
Apparatur;
Anlage;
Equipment;
Nutzen;
Mahd;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich