Translatica, kierunek polsko-niemiecki
sprawdzić czasownik, aspekt dokonany;
prüfen;
nachsehen;
checken;
abchecken;
testen;
erproben;
studieren;
abfragen informatyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich